sekretariat konferencji

Sekretariat konferencji

 

sekretariat

Sekretariat jest centrum zarządzania konferencją

Komputery z dedykowanym, autorskim oprogramowaniem umożliwiają administrowanie wszelkimi danymi uczestników, ich płatnościami oraz bieżący podgląd stanu konferencji – ilość obecnych osób, wejść na sale, wydanych materiałów, lunchy, certyfikatów i wszystkiego co na Twoje życzenie będziemy monitorować. Z poziomu sekretariatu dodawaj plakaty do systemu e-posterowego, zbieraj prezentacje wykładowców.

  • przeglądaj, modyfikuj dane uczestników
  • zarządzaj płatnościami uczestników
  • drukuj dodatkowe identyfikatory, zaproszenia, itp w przypadku zgubienia lub rejestracji nowego uczestnika
  • monitoruj stan konferencji – ilość osób, wejścia na poszczególne sale, ilość wydanych materiałów, posiłków i wiele innych
  • zarządzaj elektroniczną sesją plakatową

Prowadź rejestrację uczestników

Sekretariat konferencji ze względu na swoje wyposażenie może również spełniać funkcję regularnej rejestracji wcześniej zgłosznych (lub nowych) uczestników – podobnie jak przy użyciu samoobsługowych urządzeń. Może być to dodatkowe wsparcie przy obsłudze bardzo dużych potoków ludzkich lub – w przypadku mniejszych imprez – kompleksowe rozwiązanie rejestracyjne.

Wyposażenie stanowisk poza komputerami obejmuje specjalistyczne drukarki oraz czytniki kodów.